Wizyt: 053403
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przedszkola Miejskiego nr 29 "Kasztanowa Kraina" w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 1

Personel przedszkola
W przedszkolu jest zatrudnionych 21 nauczycieli oraz 16 osób personelu administracyjno – obsługowego. Personel wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka stosownie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.Tworzy miłą i rodzinną atmosferę, personel otwarty na indywidualne potrzeby dziecka i rodziny. Stosuje nowoczesne ale zarazem sprawdzone metody i formy pracy z dziećmi np. pedagogika zabawy Klanza, Drama, elementy Metody Dobrego Startu, elementy metody ruchu rozwijającego, relaksację, bogatą ofertę technik plastycznych. Równocześnie personel przedszkola systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia. Większość nauczycieli posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Znacząca część kadry to nauczyciele dyplomowani.
[więcej >>]
Autor: Jasiczak Barbara @ 17/10/2007 10:44
Opublikował: Jasiczak Barbara @ 07/09/2012 12:01
Ostatnia zmiana: Jasiczak Barbara @ 07/09/2012 12:01
Tekst wyświetlony: 972 razy.